Pfarren

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Telefon
Haag Hauptplatz 1, 3350 Haag +43 7434 424 59
Hafnerbach Kirchenplatz 1, 3386 Hafnerbach +43 2749 22 79
Haidershofen Nr. 1, 4431 Haidershofen +43 7252 370 79
Hain Kremser Straße 3-5, 3123 Kleinhain +43 676 826 63 31 57
Haindorf Haindorf 20, 3384 Groß Sierning +43 2749 23 72
Hainfeld Feldgasse 36, 3170 Hainfeld +43 2764 23 22
Harbach Harbach 5, 3970 Weitra +43 2858 851 47
Hardegg Hardegg Stadt 1, 2082 Hardegg +43 2949 82 84
Harmanschlag Harmanschlag 59, 3971 St. Martin +43 2857 22 67
Harth Pfarrheim 2, 3753 Hötzelsdorf +43 2912 345
Haugschlag Haugschlag 38, 3874 Litschau +43 2865 345
Haunoldstein Pfarrhofgasse 10, 3384 Haunoldstein +43 2749 80 01
Heidenreichstein Kirchenplatz 4, 3860 Heidenreichstein +43 2862 522 31
Heiligenblut Heiligenblut 16, 3653 Weiten +43 2758 82 48
Heiligeneich Hauptplatz 1, 3452 Heiligeneich +43 2275 53 08
Heiligenkreuz-Gutenbrunn Heiligenkreuz 10, 3454 Reidling +43 676 826 63 31 21
Heinrichs bei Weitra Nr. 10, 3962 Heinrichs bei Weitra +43 676 826 63 34 51
Herzogenburg Stiftsgasse 3, 3130 Herzogenburg +43 2782 831 13
Hirschbach Marktplatz 20, 3942 Hirschbach +43 2854 313
Hohenberg Kirchenplatz 1, 3192 Hohenberg +43 2767 82 39
Höhenberg Höhenberg 1, 3962 Heinrichs bei Weitra +43 676 826 63 34 51
Hoheneich Marktplatz 93, 3945 Hoheneich +43 2852 523 95
Hollenburg Untere Hollenburger Hauptstr. 4, 3506 Krems-Hollenburg +43 2739 25 65
Hollenstein an der Ybbs Dorf 171, 3343 Hollenstein an der Ybbs +43 7445 686
Horn Thurnhofgasse 19, 3580 Horn +43 2982 23 12
Hürm Kirchenplatz 1, 3383 Hürm +43 2754 82 38